Jūnijs 2023  
P O T C P S Sv
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

DARBA PLĀNS 2022./2023. mācību gadam

1.    Īstenot vienotu mācību un audzināšanas procesu, kurā bērns mācās iedziļinoties, praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes, veido vērtībās balstītus ieradumus un par sasniegto rezultātu saņem atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti.

2.    Nodrošināt iekļaujošas izglītības realizēšanu. Veicināt izglītojamo vecāku mērķtiecīgu sadarbību ar atbalsta komandas personālu.

3.    Sekmēt izglītības kvalitāti iestādē, rosinot pedagogu profesionālo pilnveidi. Organizēt pieredzes apmaiņu, akcentējot valodas jomu.

  

Vērtības:  latviešu valoda, veselība, sadarbība, ģimene.

 

 

 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Stārķis”

sasniedzamie rezultāti

2022./2023. mācību gadam

 

1.    Bērni izprot vērtību un tikumu nozīmi, prot tos saskatīt ikdienas un daudzveidīgi modelētās mācību situācijās.

2.    Atbalstošā, uz bērna mācīšanās un attīstības vajadzībām vērsta vide.

3.    Regulāra pedagogu, vecāku un izglītojamo atgriezeniska saite par bērna sniegumu un sasniegumiem .

4.    Pedagogu profesionālās kapacitātes paaugstināšana pilnveidota mācību satura kontekstā.

             Septembris


       Oktobris
 

 Novembris


Decemdris

 

Janvāris

 

Februāris


Marts

 

Aprīlis

 

Maijs

 

VASARAS PERIODS

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009