Decembris 2023  
P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Izglītības iestādes registrācijas apliecība, licences un nolikums

Izglītības iestādes registrācijas apliecība

Vispārējās izglītības programmu licences

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Stārķis" nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Stārķis” pašnovērtējuma ziņojums 2020. - 2021. mācību gads

 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Stārķis" pašnovērtējuma ziņojums 2021. - 2022. mācību gads


Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Stārķis" pašnovērtējuma ziņojums 2022. - 2023. mācību gads

Iekšējie normatīvie dokumenti

 Izglītojamā speciālo vajadzību noteikšanas, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādes un īstenošanas kārtība

Kārtība, kādā tiek nodrošināti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumi un organizēts mācību process izglītības iestādē

Iekšējās kārtības noteikumi

Instrukcijas par izglītojamo drošību

Kārtība vecākiem, kuru bērni apmeklē Liepājas pirmsskolas izglītības iestādi "Stārķis"

Kārtība, kā izglītojamie tiek nodoti pirmsskolas izglītības iestādē un kā pirmsskolas izglītības iestāde nodod izglītojamos vecākiem

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Kārtība par fotografēšanu, filmēšanu un audioierakstu veikšanu Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Stārķis"

Pozitīvas disciplinēšanas pamatprincipi un metodes

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos

Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Rīcības plāns, organizējot pastaigas un ekskursijas ārpus teritorijas

Kārtība par vadītājas un personāla rīcību, ja tiek konstatēta fiziska, emocionāla vai seksuāla vardarbība pret izglītojamo

Kārtība rīcībai, ja izglītojamais iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

 

Iekšējā trauksmes celšanas kārtība

 

 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009