Janvāris 2022  
P O T C P S Sv
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Pašnovērtējuma ziņojums

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Stārķis” pašnovērtējuma ziņojums

Informēšana par personas datu apstrādi

Informēšana par personas datu apstrādi 

Iekšējie normatīvie dokumenti

Iekšējās kārtības noteikumi

Instrukcijas par izglītojamo drošību

Kārtība vecākiem, kuru bērni apmeklē Liepājas pirmsskolas izglītības iestādi „Stārķis”

Kārtība, kā izglītojamie tiek nodoti pirmsskolas izglītības iestādē un kā pirmsskolas izglītības iestāde nodod izglītojamos vecākiem

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Kārtība par fotografēšanu, filmēšanu un audioierakstu veikšanu Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Stārķis"

Pozitīvas disciplinēšanas pamatprincipi un metodes

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos

Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Rīcības plāns, organizējot pastaigas un ekskursijas ārpus teritorijas

 

Kārtība par vadītājas un personāla rīcību, ja tiek konstatēta fiziska, emocionāla vai seksuāla vardarbība pret izglītojamo

Kārtība rīcībai, ja izglītojamais iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

 

Iekšējā trauksmes celšanas kārtība

 

 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009