Oktobris 2019  
P O T C P S Sv
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Informēšana par personas datu apstrādi

Informēšana par personas datu apstrādi 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

 

 

Dokumenti

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10 "Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs";

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs";

Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.197 "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2007. gada 22. novembra lēmumā Nr.623 "Par bērnu ēdināšanu Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs"";

Liepājas pilsētas domes nolikums Nr.28 "Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Stārķis" nolikums".

 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes dokumenti:

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes rīkojums Nr.9/01-28 "Par izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem";

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes rīkojums Nr.134/01-28 "Par norēķiniem ar vecākiem par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs".

 

Iekšējie normatīvie dokumenti

Iekšējās kārtības noteikumi;

Instrukcijas par izglītojamo drošību;

Kārtība vecākiem, kuru bērni apmeklē Liepājas pirmsskolas izglītības iestādi "Stārķis";

Kārtība, kā izglītojamie tiek nodoti pirmsskolas izglītības iestādē un kā pirmsskolas izglītības iestāde nodod izglītojamos vecākiem;

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē;

Kārtība par fotogrāfēšanu, filmēšanu un audioierakstu veikšanu Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Stārķis";

Pozitīvas disciplinēšanas pamatprincipi un metodes;

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība;

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos;

Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas;

Rīcības plāns, organizējot pastaigas un ekskursijas ārpus teritorijas.

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009